Hoppa till sidans innehåll

Säkerhet och regler!


Våra skjutbanor får gärna användas av både medlemmar och icke medlemmar. Ett grundläggande krav är att man följer de regler och säkerhetsbestämmelser som gäller för området! Icke medlemmar tar med och använder eget målmaterial.

Bokning av skjutbanor

Kalendern här på hemsidan är den officiella bokningskalendern för Mörsils Skyttecentrum och föreningens aktiviteter. 

Aktiviteter som är införda i kalendern på hemsidan har företräde före ev andra aktiviteter eller skytts egen träning. 

Mellan 09.00 och 21.00 är alla banor möjliga för egen träning om det inte krockar med en bokad tid i kalendern. Först till kvarn gäller, men medlemmar (medlemsavgift 2018) i Mörsils Skytteförening med sektioner har företräde före icke medlemmar.

För bokningar av skjutbanor, kontakta resp sektion:

Älgbanan och hagelbana: This is a mailto link

25 m pistol på 50m-banan: This is a mailto link

50m och 300m-banor: This is a mailto link

För sällskap utanför Mörsils SkF, tex jaktlag eller företag, utgår en hyra per bana. 

 

Under vintertid (tjäle i marken) råder skjutförbud på alla banor, utom vid hagelskytte på hagelbanan eller CAS med blykulor (på CAS-stage), i enlighet med SäkB civilt skytte: 

2.4.4 Riskområde vid skjutning mot frusen mark

Vid långvarig kyla bildas tjäle i kulfånget. Lämpliga åtgärder för att hindra tjälbildning kan vara att salta/isolera/luckra upp kulfångsfyllningen. Bedöms dessa åtgärder inte vara tillräckliga, får skjutning endast genomföras om skjutbanans riskområde utökas och avlyses som vid fältskjutning. Då ska riskfall II användas.

 

På Mörsils Skyttecentrum gäller följande regler:

 

Inom hela Mörsils Skyttecentrum är skytte tillåtet från kl 0900 t o m kl 2100. Övrig tid råder Skjutförbud! Respektera detta!

 

Innan skjutning påbörjas ska banan kontrolleras så att inget djur eller människa befinner sig på skjutbanan, i markörgrav eller målbod med omgivning. Därefter får semaforen ställas på grönt och skyttet börja.

  

  • Efter kontroll skall alltid semaforen vid kulfånget användas. Grön skylt = skjutning tillåten/pågår, Röd skylt med vitt kryss = Allt skytte förbjudet/pågår ej.
  • Från skjuthall (300-metersbana, 80-metersbana och 50-metersbana) är endast skytte på 300 meter, 80 meter resp 50 meter tillåtet!  På 300-metersbana är också tillåtet att skjuta från skjutvallarna på 200 resp 100-meter. På 50 metersbanan är det också tillåtet att skjuta från skjutvall på 25 meter.
  • Mål / Tavla skall alltid placeras i fästanordning vid kulfånget eller i kulfång. Allt annat är förbjudet.
  • Vid skytte med fler än en person skall en Skjutledare utses som ansvarar för den övergripande säkerheten.
  • Vid skytte ensam ansvarar du själv för säkerheten i egenskap av Skjutledare.
  • Varje person som skjuter på skjutbanorna är skyldig att följa säkerhetsregler enligt föreningens regelverk samt SÄKB Civilt Skytte.
  • Städning efter skjutning – hylsor läggs i utplacerade och märkta lådor för ändamålet. Skräp och kasserat målmaterial slängs i soptunnor. Målmaterial ställs tillbaka i målbod.
  • Förbandslåda och Första Hjälpen material finns i: Skjuthall (Viltmålsbana), Målboden (300-metersbana), Skyttepaviljong (300-metersbana), Skyttehall (50-metersbana) och i Målbod (50-metersbana).

Vid olycka / Skada!

 

Larmnummer:           112 

Ambulans:                 112

Polis:                         114 14

Brandkår:                  112

 

För frågor om skjutbanorna kontakta oss gärna via epost.

 

 

Mörsils Skytteförening  

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vanliga frågor:

 

Varför får tavlor endast placeras i anslutning till kulfånget?

- Det finns risk att kulan ändrar riktning när den passerar målet eller rikoschettar i marken bakom, så att den inte landar i kulfånget utan drar förbi ut i terrängen.

- Om man inte kontrollerat hela skjutbanan och sätter tavlan i anslutning till kulfånget, kan det finnas både människor och djur vid kulfånget som man inte ser och därmed riskerar att träffa.

 

Varför använda semaforen?

Den röda sidan med vitt kors är en signal till alla att skjutning inte pågår medan den gröna sidan betyder att skjutning pågår/är tillåten.

 

Varför får man inte skjuta med alla kalibrar på alla skjutbanorna?

På skjutbanetillståndet från Polisen anges vilka kalibrar och vapentyper som är tillåten på just den skjutbanan. Anledningen är just den skjutbanan är byggd och dimensionerad för just de vapentyperna och kalibrarna.

 

Varför får man inte skjuta när man vill?

Av respekt för omkringliggande bebyggelse har SKF och Jaktskytteklubben i samråd med Åre kommun beslutat att skjutning endast är tillåten från 09.00 på morgonen till 21.00 på kvällen. Övrig tid är det skjutförbud.

Uppdaterad: 27 APR 2018 09:47 Skribent: Anders Westerlund

Postadress:
Mörsil SkF - Skyttesport
Anders Westerlund, Svängda Vägen 11
83741 Mörsil

Besöksadress:
Mörsils Skyttecentrum, Skäldrenvägen
83741 Mörsil

Kontakt:
Tel: 0761191945
E-post: This is a mailto link

Se all info

   

 

 

Sponsorhuset